Privātuma politika

1. IEVADS UN KONTAKTINFORMĀCIJA

1.1 Šajā privātuma politikā DreilinuStadi.lv sniedz skaidrojumu par to, kā Jūsu personas dati tiek apstrādāti saistībā ar:
(i) pieteikšanos jaunumu saņemšanai,
(ii) Veicot rezervāciju interneta veikalā.

1.2 Mums ir svarīgi nodrošināt to, ka Jūs esat absolūti pārliecināts par to, ka mēs Jūsu personas datus apstrādājam ar pienācīgu rūpību. Tādēļ mēs esam īstenojuši tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, kas ļauj pasargāt Jūsu personas datus no neatļautas piekļuves un izmantošanas. Aicinām Jūs rūpīgi iepazīties ar šo privātuma politikas dokumentu.

1.3 DreilinuStadi.lv rīkojas kā datu pārzinis un šajā statusā atbild par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic mūsu uzņēmums vai kas tiek veikta mūsu vārdā. Ja Jums ir jautājumi par personas datu apstrādi, aicinām Jūs sazinātie ar mums: Dreiliņu stādi, SIA, Augusta Deglava 13, Rīga, LV 1008, tel:25110011, email: [email protected].

2. KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM?

2.1 Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt sasaistīta ar Jums personīgi. Mēs apstrādājam dažādus personas datus, atkarībā no tā, kāda veida attiecības esam izveidojuši ar Jums. Savukārt, ja Jūs esat mums izpauduši citu personu datus (piemēram, savu ģimenes locekļu datus), Jums ir pienākums šīs personas iepazīstināt ar šī dokumenta saturu.

2.2 Kad Jūs piesakāties jaunumu saņemšanai, mēs apstrādājam Jūsu e-pasta adresi.

2.3 Kad Jūs Veicat rezervāciju mūsu mājaslapā, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, telefona numuru un e-pasta adresi. Tāpat pieteikuma logā ir sadaļa Jūsu komentāram vai pieprasījumam brīvā formā; arī šādi iesniegtus sūtījumus mēs apstrādājam. Tāpat mēs varam apstrādāt papildu personas datus, ko Jūs brīvprātīgi sniedzat mums, piemēram, par to, kāda veida stādus meklējat, cik daudz esat gatavs par to maksāt.

2.4 Kad Jūs esat no mums iegādājies stādus vai esat uzsācis pirkuma procedūru ar nepieciešamību izrakstīt rēķinu, mēs, papildus iepriekš minētajai informācijai, apstrādājam arī Jūsu personas kodu.

2.5 Kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mēs apstrādājam datus par mūsu vietnē veiktajām darbībām, piemēram, par apmeklētajām sadaļām, meklēšanas vēsturi, izmantotās ierīces identifikācijas numuru un citas identificēšanai nepieciešamas pazīmes, ierīces un programmatūras raksturlielumus (piemēram, statistiku par vietnes apmeklējumiem, izmantotajām saitēm, IP adresi kas ļauj mums noteikt aptuveno lietotāja atrašanās vietu), kā arī datus par mūsu reklāmas materiālu pieejamību un piegādi. Informācijas ieguvei mēs izmantojam arī sīkdatnes, par kurām aicinām iepazīties tām veltītajā sadaļā.

2.6 Papildu iepriekš minētajam, mēs varam apstrādāt arī datus, ko esat mums snieguši, sazinoties ar mūsu pārdošanas vai klientu apkalpošanas speciālistiem, piemēram, par Jūsu izvēlēm saistībā ar vēlamajiem stādiem vai Jūsu iesniegtajām sūdzībām. Tāpat mēs varam iegūt publiski pieejamos reģistros atrodamo informāciju par Jums, piemēram, Jūsu adresi.

3. KĀDIEM NOLŪKIEM MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

3.1 Visu iepriekšminēto informāciju mēs izmantojam šādiem nolūkiem:

 • lai nosūtītu Jums jaunumus un citus mārketinga materiālus e-pasta vai SMS formātā (Jums vienmēr tiek piedāvāta iespēja atteikties no šādu materiālu saņemšanas, izmantojot sūtījumam pievienotās saites);
 • lai nosūtītu vai piedāvātu Jums interesējošo informāciju (pamatojoties uz Jūsu sniegto informāciju) par mūsu precēm un pakalpojumiem, par kuriem esat izrādījis interesi, kā arī citām līdzīgām precēm, izmantojot e-pastu, SMS vai telefonsarunu;
 • lai nosūtītu vai piedāvātu Jums interesējošo informāciju pamatojoties uz informāciju, kas apkopota izmantojot sīkdatnes, ar nosacījumu, ka esat piekritis sīkdatņu izmantošanai (te pieejama papildu informācija par sīkdatnēm un to dzēšanu), izmantojot e-pastu, SMS vai telefonsarunu;
 • lai izmantotu ar sīkdatņu palīdzību apkopoto informāciju par to, kā esat izmantojis mūsu tīmekļa vietni, tādejādi pielāgojot un personalizējot Jums piedāvāto informāciju. Šāda Jūsu veikto darbību izsekošana mūsu tīmekļa vietnē ir iespējama vienīgi tad, ja esat iesniedzis mums savu e-pasta adresi vai citu tiešai identifikācijai nepieciešamu informāciju (papildu informācija un norādes par to, kā pārtraukt izsekošanu, pieejama sadaļā par sīkdatnēm);
 • lai nosūtītu Jums ielūgumus uz pasākumiem saistībā ar projektiem, par kuriem esat izrādījis interesi, vai līdzīgiem projektiem;
 • lai sagatavotu, administrētu un noslēgtu pirkuma līgumus;
 • lai administrētu klientu attiecības, piemēram, sazinātos ar Jums par konkrētiem projektiem, īstenotu saziņu klientu apkalpošanas funkciju ietvaros, utt.;
 • lai nosūtītu Jums mārketinga materiālus un informāciju par pakalpojumiem un produktiem, par kuriem esat izrādījis interesi, balstoties uz Jūs interesējošajiem objektiem, interjera dizaina risinājumiem un iepriekšējiem pirkšanas darījumiem;
 • lai veiktu tirgus un klientu analīzi, tirgus pētījumus un apkopotu statisku;
 • lai izpildītu mūsu tiesiskos pienākumus, kā arī nodrošinātu tiesisko aizsardzību klientu prasījumu gadījumā;
 • lai reālā laikā nodrošinātu atgriezenisko saiti par mūsu lietotņu darbību, pārliecinātos par to, ka lietotāji nepiedzīvo tehniskas problēmas, novērstu krāpšanas mēģinājumus un rūpētos par mūsu tīmekļa pakalpojumu drošību.

4. KAD TIEK DZĒSTI JŪSU PERSONAS DATI?

4.1 Mēs glabājam Jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekšminēto mērķu sasniegšanai. Kad dati vairs nav nepieciešami, tie tiek dzēsti atbilstoši mūsu datu dzēšanas procedūrām. Tas nozīmē, ka atsevišķi dati var tikt glabāti ilgāk nekā citi dati.

4.2 Piemēram, ja Jūs noslēdzat līgumu ar mūsu uzņēmumu, līgums un saziņa ar klientu apkalpošanas dienestu (piemēram, saistībā ar prasījumiem vai citiem jautājumiem) tiks saglabāta garantijas periodā, lai mēs varētu izpildīt savus pienākumus atbilstoši līguma noteikumiem. Tāpat dati var tikt saglabāti arī ilgākā laika periodā, piemēram, lai nodrošinātu mūsu uzņēmuma aizsardzību klienta prasījumu gadījumā.

4.3  Sīkdatņu derīguma termiņš beidzas atbilstoši noteiktiem laika periodiem, kas sīkāk izklāstīti te .

5.  kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

5.1 Lielākoties mēs apstrādājam personas datus, lai nodrošinātu Jūsu pieprasīto pakalpojumu sniegšanu vai izpildītu pirkuma līguma noteikumus.

5.2 Savukārt citu datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, piemēram, saistībā ar mārketinga materiālu un informācijas saņemšanu par mūsu pakalpojumiem un produktiem, un/vai saistībā ar tirgus vai klientu analīzes veikšanu, tirgus izpēti vai statistikas apkopošanu.

5.3 Atsevišķas datu apstrādes darbības ir balstītas uz likumīgu interesi, lai optimizētu mūsu pārdošanas un mārketinga aktivitātes, novērstu iespējāmas krāpniecības, veiktu tirgus izpēti, uzlabotu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un veiktu statistisko analīzi

6. KAM MĒS IZPAUŽAM JŪSU PERSONAS DATUS?

6.1 Saistībā ar jaunumu un projektu informācijas nosūtīšanu, Jūsu dati tiek izpausti citiem Dreilinustadi grupas uzņēmumiem (piemēram, mārketinga pasākumiem, pakalpojumu un kampaņu izstrādei), kā arī ārējiem uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus (piemēram, IT pakalpojumus, klientu apkalpošanu un tirdzniecības pārstāvju pakalpojumus). Tāpat mums ir pienākums izpaust Jūsu datus valsts iestādēm, ja tās pieprasa šādu datu izpaušanu saistībā ar tiesiski pamatotu pieprasījumu vai administratīvu lēmumu.

6.2 Uzņēmumiem, kuriem mēs izpaužam Jūsu datus, ir atļauts tos apstrādāt vienīgi saskaņā ar mūsu izstrādātajām instrukcijām; turklāt mēs ar šiem uzņēmumiem slēdzam līgumus, kas Jūsu personas datiem nodrošina augsta līmeņa drošību.

7. Jūsu tiesības saistībā ar jūsu datu apstrādi

7.1 Saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem, Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi ir šādas tiesības:

 • piekļuves tiesības, t.i., tiesības iegūt informāciju par to, kādus personas datus mēs apstrādājam, un saņemt apstrādājamo datu kopiju;
 • tiesības labot, t.i., tiesības labot kļūdainos datus;
 • tiesības uz dzēšanu, t.i., tiesības pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu;
 • tiesības ierobežot apstrādi, t.i., tiesības pieprasīt ierobežot mūsu veikto datu apstrādi, piemēram, ja Jūs apstrīdat mūsu apstrādāto datu pareizību;
 • tiesības uz datu pārnesamību, t.i., tiesības pieprasīt, lai Jūsu personas dati tiktu pārnesti no mūsu uzņēmuma uz citu uzņēmumu;
 • tiesības iebilst pret to, ka mūsu uzņēmums apstrādā Jūsu personas datus;
 • tiesības atsaukt piekrišanu; tomēr šāds atsaukums neietekmēs iepriekš veikto datu apstrādi, kam esat devis piekrišanu;
 • tiesības sūdzēties uzraudzības iestādē, ja uzskatāt, ka mūsu veiktā datu apstrāde neatbilst piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu prasībām.

7.2 Dažas no minētajām tiesībām var tikt īstenotas vienīgi specifiskos gadījumos. Ja vēlaties izmantot kādas no savām tiesībām, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot šī dokumenta ievadā norādīto kontaktinformāciju.